English   Svensk

Epost @ nkm1

nkm1 er en privat og uavhengig nett-tjeneste for personlige og alternative epostadresser. Under denne tjenesten kan jeg opprette, for meg selv og andre, generelle og situasjons­betingede epost­adresser tilpasset forskjellige formål.

Epost for Nils-Kristian Møller

Jeg har et antall aktive personlige epostadresser for forskjellige formål og kontakter. Det gir meg bedre oversikt ved at innkom­mende epost fordeles direkte i egne innbokser og mapper. En annen fordel er at dersom jeg avslutter et engasjement eller en adresse blir misbrukt, så kan jeg bytte ut eller slette den ene adressen uten også å måtte bytte adresse i alle andre sammenhenger.

Jeg leser all innkommende epost untatt spam.

Epost for andre

nkm1 tilbyr også epostadresser til inviterte medlemmer. Adressen kan være en videre­sendings­adresse ("alias") som bare sender epost videre til den adressen du bruker idag, eller den kan settes opp som selvstendig epostkonto som du logger på med brukernavn og passord.